Oraşul balnear istoric

 

Zile de sărbători şi zile de lucru, stăpâni şi servitori, lumini şi umbre.


Ultimele secole au fost dominate de aceste contraste la fel ca şi zilele noastre. Şi totuşi, degeaba am umblat prin castelele din Ungaria sau poate chiar şi cele ale Europei, nu putem afla mai nimic despre lumea din spatele cortinelor, despre acele lucruri şi oameni, fără de care opulenţa şi strălucirea  s-ar fi stins imediat...

asta până acum!

 


EXPOZIŢIA ŞI-A DESCHIS ÎN SFÂRŞIT PORŢILE!


DESPRE POSIBILITEA DE A OBŢINE 44% REDUCERE DIN PREŢUL BILETULUI DE INTRARE DACĂ SUNTEŢI POSESORUL UNUI CARD VISIT GYULA VĂ PUTEŢI INFORMA LA CENTRUL DE INFORMARE A VIZITATORILOR!

 

 

EXPOZIŢIA

 

almasy-a_kiallitas-948x205.jpg

 

Spre deosebire de alte expoziţii care pot fi vizitate în zilele noastre, la Castelul Almásy, cu ajutorul unor instrumente interactive unice, puteţi învăţa nu doar despre modul de viaţă a aristocraţilor care au trăit în aceste clădiri dar şi despre viaţa oamenilor care slujeau la acest castel, acel "motor invizibil" care funcţiona de zi de zi, dintro perspectivă inedită, ba chiar mai mult de-atât, puteţi şi dumneavoastră încerca să duceţi la bun sfârşit diferite sarcini ale acestora din acele vremuri.

 

Centrul de vizitare al Castelului Almásy se adresează în propria ei limbă atât copiilor cât şi adulţilor, căci prin tematica specifică şi mijloacele interactive inedite care sunt folosite, trebuie să deservească oameni de toate vârstele pentru a le oferi experienţe autentice şi interesante, o experienţă unică şi de neuitat.


Trecând prin camere şi săli spaţioase, străbătând aceste incinte reprezentative de epocă opulente şi fascinante, apare negreşit întrebarea: cum au trăit oamenii din acele vremuri în acest castel? Cine încălzea sobele şi şemineele, câţi litri de apă se consumau întro zi, cine spăla lenjeria contesei, dar înainte de toate suntem curioşi de modul în care au trăit slujitorii care prin munca lor nevăzută făceau viaţa de zi cu zi a nobilimii atât de confortabilă. În Castelul Almásy  putem obţine răspunsuri şi la aceste întrebări. “Funcţionarea” ca pe roate a unui castel cu aproape 30 de incinte, necesita muncă asiduă şi foarte bine coordonată atât a servitorilor din interior cât şi a celora din exterior, o administraţie complexă nu cu mult diferită de cel a unui hotel modern din zilele noastre.

berendezs.jpg

 

Imediat la intrare veţi fi întâmpinaţi de un alai interesant a căror priviri curtenitoare vă vor urmări la tot pasul: cel al majordomului, al menajerei şefe, a bucătăresei şi cameristei care face reverenţe.

 

 

 

Este poate interesant de ştiut că servitorii din interiorul castelului slujeau o viaţă întreagă familiei de nobili care le asigura astfel un mijloc de trai sigur, posibilitatea de a avansa ierarhic, oferindu-le pensii şi posibilitatea de a învăţa să scrie şi să citească. Şi în rândul slujitorilor exista o ierarhie foarte strictă, fiecare având propriile ei/lui sarcini, responsabilităţi distincte şi diferite grade de autoritate. Cu ajutorul unor instalaţii interactive vizitatorul obţine o imagine foarte realistă a acelui sistem ierarhic invizibil, poate cunoaşte în detaliu activitățile atribuite fiecărui servitor în parte şi modul său de viaţă, ba chiar mai mult de-atât, suntem capabili să vă facem cunoştinţă, întrun mod virtual se subînţelege, cu unii dintre slujitorii şi personalul servitor din acea vreme.


 

Veţi putea face cunoştinţă cu meșteșugul atât de istovitor dar adus la rang de artă a slujitorului responsabil cu strălucirea pantofilor stăpânului, veţi avea posibilitatea de ridica fierul de călcat care trebuia cărat zilnic al cameristelor, odată intraţi în posesia instrucţiunilor exacte în ceea ce priveşte spălarea lenjeriilor poate chiar ne-am putea descurca şi noi în această lume fără soluţii chimice. Puteţi arunca o privire în camera minusculă reconstituită a unui majordom care poate fi comparată imediat cu dormitorul confortabil al menajerei şefe ilustrată printro machetă. Menajera şefă era cea mai de rang servitoare a unei case nobile, cu cel mai prestigios rol dintre toate, aşa se explică prezenţa a foarte multe chei în odaia ei. Aceasta este prezentată şi de o piesă centrală în forma a 500 de chei agăţate, care deschideau orice uşă din castel. În lipsa unor instrumente moderne de combatere, de exemplu ţânţarii, erau exilaţi "manual", ceea ce înseamnă că menajerele trebuiau să meargă din cameră în cameră pentru a goni insectele.

ruha.jpg

În camere nu doar obiectele, ci şi iluminatul în mod real al acestora ne pot ajuta în cunoaşterea felului de viaţă din castel din acele timpuri. Putem afla de câte lumânări aprinse era nevoie seara pentru a ilumina vastele săli ale castelului şi câtă putere de iluminare aveau acestea în comparaţie cu nevoile de astăzi. Cuburi de lumină atrag atenţia asupra unor detalii interesante. Locul de referinţă a servitorilor este fără îndoială bucătăria, care în decursul a mai mult de 200 de ani abia a cunoscut îmbunătăţiri considerabile şi a deservit astfel toţi locuitorii castelului.

 

După gustul dumneavoastră puteţi descărca reţetele care vă sunt pe plac, dar aveţi şi posibilitatea de a compara tehnologiile diferite din bucătăria secolelor 18 şi 19. Puteţi afla mai multe despre tehnicile contemporane de depozitare a alimentelor în lipsa mall-urilor şi a lumii conservanţilor care ne uşurează atât de mult viaţa.

Această expoziţie de epocă bazată pe tematica dualistă stăpân şi servitor este un adevărat spectacol care prezintă stilul de viaţă aristocratic şi de slujitor al locuitorilor castelului de odinioară întrun mod artistic şi reprezentativ. Introspecţia ne permite să vedem aspecte atât din camera servitoarelor, a cameristei personale a doamnei castelului ci şi salonul dedicat femeilor, sala mare de mese unde erau organizate festivităţi impresionante, o sufragerie în adevăratul sens al cuvântului pentru întreaga familie, acest aspect fiind întemeiat şi de cele 24 scaune şi uriaşa masă extensibilă şi alte funcţii multiple de servire a mesei.

parfm.jpg


Parfumurile au fost folosite şi de femeile şi damele din acele vremuri. Dar ne întrebăm, oare diferă acestea de parfumurile din ziua de azi? Dar vă puteţi convinge sau nu de acest aspect în persoană, deoarece doar aici aveţi oportunitatea de a adulmeca cinci tipuri de parfumuri distincte, inclusiv "parfumul naţional".

 

Atmosfera elegantă, masculină şi dubla funcționalitate a bibliotecii care slujea şi ca şi cameră de lucru ne copleşeşte, ştiind că stăpânul casei de aici obişnuia să conducă afacerile moşiei, aici îşi scria scrisorile şi conducea şedinţele.
Acumularea de cunoştinţe întrun mod atât de interactiv în forma unui atelier şi muzeu pur educaţional, cu ajutorul unui sistem integrat de management al vizitatorilor, proiector de film, precum şi o serie de materiale şi instalaţii adiacente este unic în această parte a Ungariei. Un instrument foarte rar care ajută la renaşterea şi proiectarea în zilele noastre a trecutului este aşa numitul "proiector holografic", un instrument de muzeu care poate fi găsit cel mai aproape doar la Viena. Privind pe geamul machetei castelului în faţa noastră sunt derulate câteva scene din viaţa de odinioară a castelului:

 

 

 

 

În incinta fostei reşedinţe a contelui, la data de 19 martie 2016 şi-a deschis în sfârşit porţile centrul de informare a vizitatorilor al Castelului Almásy din Gyula. Expoziţia este atât de diversă încât merită să revenim de mai multe ori, de fiecare dată descoperind noi detalii despre această lume unică.

 


 

ISTORIA CASTELULUI

 

almasy-kastelytortenet-948x205.jpg

 

Una dintre curiozităţile acestei expoziţii atât de ieşite din comun şi care o deosebeşte de cele obişnuite este abordarea traseului vizitatorilor, care totuşi se potriveşte din punct de vedere tematic.

Şi spunem asta, deoarece intrarea în castel nu se face din zona plină de pompă a recepţiei aristocraţilor de odinioară, ci dimpotrivă, dintro parte a casei care era folosită de către slujitori pentru a intra în clădire. Motivul este acela că castelul  "a crescut" împreună cu proprietarul de-a lungul a  trei generaţii.


Atunci când, în ianuarie 1695 oraşul Gyula a fost eliberat după 129 de ani de guvernare turcească, zona a fost practic pustiită. O repatriere susţinută a devenit posibilă doar după lupta de eliberare a curuţilor, astfel încât considerăm ca dată reală a începerii istoriei după ocupaţia turcească anul 1714.

În anul 1722,  pe o hartă reprodusă de inginerul militar Leopold Franz Rosenfeld, pe lângă reprezentarea Cetăţii Judeţului şi a oraşul Gyula, în zona şi aşa numită  grădină a castelului, foarte aproape de locul unde este astăzi castelul Almásy, apare marcat cu litera "G" o clădire dreptunghiulară cu un acoperiş înalt, sub specificarea foarte clară a inginerului că e vorba de o casă familială construită de curând.
Prima clădire a castelului de astăzi, partea centrală a aripii principale ridicată pe o fundaţie înălțată datorită apei freatice, a fost construită în jurul anilor 1740 de către
Harruckern János György. După moartea acestuia, în anul 1742, fiul său Ferenc a continuat munca acestuia extinzând şi dezvoltând construcţia iniţială tatălui său şi în timpul său a fost creat rezalitul central dinspre Grădinile Castelane.

Pe parcursul celei de-a doua perioade de construcţie a castelului, nu doar lungimea aripilor laterale de la parterul clădirii a fost extinsă ci castelului i s-a mai adăugat încă un etaj înălţimea acesteia fiind mărită cu câte trei axe. După moartea moşierului Harruckern Ferenc în anul 1775 familia baronului Harruckern a rămas fără moştenitori pe linie paternă şi de-aici încolo reşedinţa a rămas practic nelocuită.


În marele incendiu din luna ianuarie a anului 1795 partea de mijloc a castelului a fost distrusă complet. Castelul a trecut în curând în posesia familiei Wenckheim. După un nou incendiu în anul 1801 numele lor s-a asociat cu restaurarea castelului şi dezvoltarea acesteia în forma în care o regăsim şi astăzi. Planurile pe baza cărora s-a reconstruit castelul sunt creaţia arhitectului vienez recunoscut şi apreciat la vremea respectivă pe nume Antal Cziegler. Datorită lui faţada castelului au fost perfecţionată prin înălţarea acestora, prin care a rezultat o clădirea mai alungită şi mai elegantă. Tot atunci a fost modificată întro mare măsură bazo-reliefele faţadelor, întregite cu elemente decorative clasice de stil baroc.

 


Castelul Gyula a devenit în anul 1888 proprietatea rezidenţială a cuplului  Almásy-Wenckheim. Fiul cel mare al cuplului, graful Dénes Almásy s-a căsătorit în anul 1888 cu fiica contelui Nagykárolyi,  contesa Karolyi Gabriella. Mirii s-au mutat încă în acelaşi an în reşedinţa care nu a fost locuită timp de zece ani, dar care a fost renovată temeinic înainte de a fi locuită de tânărul cuplu. În interiorul clădirii au fost efectuate modificări semnificative. Modelul pe două şiruri a castelului a fost schimbată, în locul saloanelor care aveau vedere spre grădină s-a făcut un hol lung de-a lungul întregii clădiri. A fost scoasă din funcţiune bucătăria în stil baroc din clădirea principală, în locul ei fiind înfiinţate camere pentru slujitori. Bucătăria a fost mutată în anexă.

Pe timpul primului război mondial, familia Almásy s-a mutat la Castelul din regiunea Kékkői (Piatra Albastră). În timpul Republicii iar mai apoi în timpul ocupaţiei române nu au fost înregistrate distrugeri considerabile a proprietăţii. În timpul reformei agrare din anul 1921 moşia şi câmpurile arabile din în vecinătatea a castelului au fost parcelate în 328 de bucăţi construibile.

În anul 1940 moştenitorii şi urmaşii familiei Almásy au oferit spre vânzare castelul atât Comisiei Naţionale a Monumentelor cât oraşului Gyula, dar din păcate niciuna dintre părţi nu a profitat de oferta primită. Castelul închis a fost jefuit la finele celui de-al doilea război mondial, mobilierul cărat. În noiembrie 1944, din clădirea evacuată a spitalul judeţean, pacienţii cu boli mintale au fost plasaţi temporar în incinta castelului. După naţionalizare aici a funcţionat mai întâi o casă de corecție, mai apoi o şcoală de meserii şi chiar şi un colegiu şi-a găsit funcţionalitatea în interiorul acestor ziduri.

Începând cu anul 1959, o parte importantă a parcului castelului a fost dezvoltat treptat în Băi Termale. Castelul – în principal faţadele exterioare – au fost reconstruite în anul 1983. Începând cu anii 1990 clădirea a fost evacuată treptat, iar în anul 2002, după 43 de ani şi secţia de neonatologie s-a mutat definitiv din clădire. Reabilitarea parţială a clădirii anexe de la parter a fost finalizată în anul 2004.

Consiliul oraşului Gyula, a preluat în anul 2011 oficial şi irevocabil gestionarea castelului de la Institutul Patrimoniului Naţional de Stat din Ungaria. În anul 2012 a depus cu succes la Uniunea Europeană un plan de reabilitare pe motivul conservării istorice cu o componentă de atracţie turistică majoră, reabilitarea integrală a castelului fiind aprobată în anul următor. În următorii doi ani 2014 şi 2015 a avut loc partea practică şi au fost efectuate lucrările de reconstrucţie şi reabilitare a clădirii pe baza unor concepte şi principii de conservare istorică bine puse la punct.

 

Prin macheta care reprezintă istoria arhitecturală a Castelul Almásy şi cu ajutorul unui sistem de iluminare special, se reuşeşte trasarea exactă a stării clădirii din punct de vedere arhitectural pentru fiecare perioadă în parte a existenţei sale.

makett.jpg

 


 

GRĂDINILE CASTELANE


almasy-kastelykert-948x205.jpg

 

Dintre parcurile judeţene ale ţinutului Békés cel aferent Castelului din Gyula, grădina Castelului Harruckern-Wenckheim Almásy poate fi declarată a fi cea mai importantă, deoarece este singura grădină arhitecturală, a cărei existenţă a supravieţuit  mai multor epoci istorice.


Sursele găsite dovedesc că în această grădină de excepţie se regăsesc elemente din toate grădinile epocilor şi vremurilor trecute de la înfiinţare ei, şi anume: grădini baroce iar mai apoi peisagistice, grădini de colecţie şi cele eclectice (istorice), toate aceste stiluri punându-și amprenta pe crearea ei.

Din memoriile şi picturile făcute despre conac ale lui Antonius Hueber, un călugăr franciscan - care a servit în calitate de preot la moşia lui Ferenc Harruckern –  se poate deduce faptul că în secolul al XVII-lea în grădina decorată a grafului au existat o mică pădurice sălbatică, un iaz cu broaşte ţestoase, o plasă pentru păsări şi un mic lăcaş cu iederă. În secolul al XVIII-lea, odată cu revoluţia  istorică a artei grădinăritului, s-a schimbat radical şi conceptul de grădină existent pe moşiile mari, renunţându-se treptat la grădinile amenajate şi modelate simetric, vegetaţie sculptată artificial în stil pompos, la o vegetaţie lejeră, lăsată să crească după voia naturii.


Mai apoi plantele și vegetația din jurul grădinii castelului Gyula au fost amestecate și recompuse cu cele existente, totul modificându-se și mai mult prin devierea albiei unui afluent al Crișului Alb înspre o Pavilionul melcului, denumit așa datorită formei sale distincte în spirală. În jurul anului 1832, un martor ocular menționa doar prezența unei livezi, a păduricii sălbatice și a serei de sticlă, în timp ce în jurul anilor 1850 Grădinile Castelane sunt descrise ca fiind o            "grădină romantică și foarte ordonată". În Grădinile Castelane au fost domesticite diferite soiuri de pomi fructiferi, o cantitate semnificativă de material săditor de pepinieră au fost vândute publicului larg. Din a doua jumătate a secolului al 19-lea de-a lungul liniilor grădinilor engleze ale Grădinilor Castelane din Gyula accentul a fost, de asemenea, pus pe paturi de flori și cultivarea în general a plantelor folosind efect de seră. Ravagiile celor două războaie mondiale nu a evitat nici parcului Castelului Gyula. O fotografie aeriană din anul 1950 arată în mod clar cât de mulți copaci au fost tăiați în jos în zonă, păduricea sălbatică dispărând complet, funcționând între timp ca și pajiște, livezile și pomii fructiferi fiind identificabili doar parțial.

În fostul parc al castelului începând cu anul 1959 s-a început construcția Băilor Cetății, mai apoi în anii 1960 aici s-a construit Hotelul Erkel. Din fostele zone a păduricii sălbatice și a pepinierei de pomi fructiferi s-au format zone rezidențiale, construindu-se case familiale.Un domeniu de un pitoresc inimaginabil, care ocupa  cândva o vastă întindere, din care parcul și livezile au fost distruse aproape complet, reconstruirea Grădinii Castelului în forma sa originală și dimensiunea de odinioară nu este posibilă din cauza zonelor acum construite. În cadrul proiectului de reabilitare și amenajare a teritoriului din care face parte implicită și Grădina Castelană, s-a făcut un compromis prin alegerea
de recreere mai mult a atmosferei de grădină prin alcătuirea și integrarea ei în comunitatea și arhitectura deja existentă, creând un loc în care vizitatorii și localnicii deopotrivă au oportunitate de relaxare și liniște. Vizitatorii grădinii ornamentale pe tot parcursul anului se bucură în mod liber de împrejurimile istorice și frumusețea estetică a castelului - atât ziua cât și - datorită iluminatului festiv - seara.

kastlykert.jpg

 

 


 

 

ȘTIAȚI CĂ…?


Castelul Almásy din Gyula de-a lungul existenței sale a fost martorul a mai multor evenimente interesante sau importante din istoria orașului nostru.

În urmă cu 270 de ani, mai exact la data de 13 iunie 1746 este foarte posibil ca aici să fi avut premieră primul spectacol întrun castel în țara noastră, căci același preot franciscan pe nume Antonius Huber a scris o comedie intitulată “”Nuntă pastorală” care a fost prezentată cu ocazia zilei de nume a fiicei contelui Harruckern Ferenc. Este foarte probabil ca locuitorii castelului să fi asistat în mod regulat la prezentarea unor piese de teatru pentru propria lor plăcere.


Cei nouă martiri de la Arad aici și-au depus oficial armele. Predarea săbiilor conform mărturiilor semenilor din acea vreme a avut loc întrun-ul dintre camerele de la parter a castelului, săbiile fiind aruncate pe fereastră de către ofițerii armatei. În memoria acelor eroi și a sacrificiului lor, într-o cameră de la parter sunt expuse câteva săbii în original și reproducții ale lor alături de informații referitoare la acel eveniment și importanța acestuia.

kard.jpg

La Castelul Almásy au fost trei vizite regale oficiale, toate trei în secolul al XIX-lea. Fiica cea mare a lui Francisc I, Maria Ludovika, viitoarea soție a lui Napoleon a sosit în 1807, în mod neașteptat. Deoarece moșierul castelului Wenckheim Ferenc nu știa de vizita acesteia și nu era prezent, prin urmare, bunicul lui Ferenc Erkel, Joseph Erkel pe-atunci maestrul de ceremonii a curții, a condus-o pe ilustra vizitatoare prin camerele clădirilor.


Franz Josif  I. a poposit aici în anul 1876 pe drumul său dinspre orașul Sibiu către Gyula, cu ocazia unui exercițiu militar. Întâmplarea a făcut că umblând prin vecinătatea castelului l-a întrebat în limba germană pe ministrul său al apărării pe Szende B
éla, dacă știe ceva despre locație, iar acesta, năpădit de amintiri și foarte emoționat a putut răspunde doar în ungurește întrebărilor insiste și repetate, căci în anul 1849 aici tot aici a fost nevoit și el să depună armele.

Între cele două vizite a mai fost unul în anul 1857, atunci când împăratul Franz Iosif și soția sa Elisabeta (Sisi) au vizitat castelul de la Gyula.

 

 


 

 

 

INFORMAȚII PENTRU VIZITATORIOrele de deschidere:


Din 21 august 2018:

Luni: Închis
Marți: 10:00–18:00
Miercuri: 10:00–18:00
Joi: 10:00–18:00
Vineri: 10:00–18:00
Sâmbătă: 10: 00–18:00
Duminică: 10:00–18:00


Ultima emisiune de ticketing este cu o oră înainte de data limită.
Tururi cu ghid: luni-duminică 10.30, 11.30, 14.30

 


Prețuri bilete:

La expoziția “Zile și sărbători întrun castel de câmpie – expoziție cu caracter permanent


Bilet: 2 200 HUF
Bilete de grup (pentru grupuri mai mari de 10 persoane): 2 000 HUF / persoană
Bilet la preț redus: 1 100 HUF
Bilete de grup reduse (pentru grupuri mai mari de 10 persoane): 1 000 HUF / persoană


Turnul de veghe


Bilet: 400 HUF
Bilet la preț redus: 200 HUF


Expoziția în funcție de anotimp:


Bilet: 800 HUF
Bilet la preț redus: 400 HUF

4 în 1

“Zile și sărbători întrun castel de câmpie – expoziție cu caracter permanent + Turnul de veghe + Expoziția în funcție de anotimp + Castelul medieval din Gyula


Bilet: 3 400 HUF
Bilete de grup (pentru grupuri mai mari de 10 persoane): 3 200 HUF / persoană
Bilet la preț redus: 1 700 HUF
Bilete de grup reduse (pentru grupuri mai mari de 10 persoane): 1 600 HUF / persoană

De biletele cu preț redus pot beneficia elevii și studenții (la ciclul de zi) cu vârste cuprinse între 6-26 ani și pensionari cu vârste cuprinse între 62-70 ani.


Alte reduceri:
* 50% pentru părinții cu 2 sau mai mulți copii
* 50% pentru rezidenții temporari sau permanenți ai orașului Gyula
* pentru persoane cu handicap și copii sub 6 ani beneficiază de gratuitate

 

Dacă sunteți posesorul unui card Visit Gyula

Pachetul Visit Gyula Card este disponibil doar oaspeților și vizitatorilor orașului Gyula care sunt posesorii unui card Visit Gyula! Utilizând acest card puteți beneficia de o reducere de 38% din prețul abonamentului cultural al orașului Gyula!


Pachetul / abonamentul cultural include:

2 vizite la expoziția cu caracter permanent “Zile și sărbători întrun castel de câmpie + Turnul de veghe + Castelul medieval din Gyula + Casa memorială Erkel Ferenc + Casa Ladics + Galeriile Kohán


Prețul pachetului cu cardul Visit Gyula:
Pachetul pentru adulți: 4 800 HUF
Pachetul la preț redus: 2 400 HUF

Prețul pachetelor FĂRĂ cardul VISIT GYULA sunt următoarele:

Pachet adulți: 2 x 2 200 HUF + 400 HUF + 1 600 HUF + 1.000 HUF + 600 HUF + 600 HUF = 8 600 HUF

Pachet la preț redus: 2 x 1 100 HUF + 200 HUF + 800 HUF + 500 HUF + 300 HUF + 300 HUF = 4 300 HUF

Prin achiziționarea pachetelor cu card-ul Visit Gyula  puteți economisi 3 800 HUF în cazul achiziționării pachetului pentru adulți și 1 900 HUF la pachetul la preț redus.


Pentru a putea beneficia de biletele și abonamentele oferite și pentru a putea vizita cele mai importante obiective turistice ale orașului Gyula este recomandat să vă petreceți cel puțin 3-4 zile în orașul nostru.

Abonamentul cultural al orașului Gyula care este valabil doar cu card-ul Visit Gyula poate fi achiziționat la castelul medieval al orașului și la Centrul de informare a vizitatorilor al Castelului Almásy. Abonamentul este valabilă timp de o săptămână.

Pentru mai multe informații despre locațiile partenere și despre alte reduceri suplimentare accesați aici: visitgyula.com/visitgyulacard


Castelul este dotat cu căi de acces special create persoanelor cu dezabilități, ceea ce face expoziția accesibilă și persoanelor care se deplasează doar cu ajutorul  scaunelor cu rotile. Iar părinților cu copii mici  le punem la dispoziție hamuri speciale pentru bebeluși.

 

 


 

 


MAI MULT DECÂT MUZEU

Cafeneaua Castelană poate fi accesată și independent de parc, fără bilet de intrare, ca și orice alt local sau restaurant din zonă. Putem să ne simțim ca și niște adevărați nobili în această atmosferă feerică și aristocrată, degustând sortimente diverse de cafea și prăjituri.

 


În magazinul muzeului puteți alege din diversele cadouri puse la vânzare, care să vă amintească de experiențele dobândite aici. Pe lângă suvenirurile obișnuite puteți alege și cumpără și obiecte și lucrări artizanale din zona județului Bekes.

Vizitați și Dumneavoastră Centrul de informare a vizitatorilor al Castelului Almásy, fiți și dumneavoastră părtași la o experiență extraordinară și martorii unei călătorii în timp de neuitat!