Galeria Kohan
Oraşul balnear istoric

Galeria Kohan

În primăvara anului 2014 s-a finalizat reabilitarea integrală a Grădinii Göndöcs. Galeria
Kohán care prezintă operele de artă create de pictorul Kohán György a fost mutată întro clădire
mai mare, iar în fosta clădire care a găzduit în trecut galeria, s-a înființat o sală multifuncțională
pentru evenimente culturale și nu numai denumită Vigadó. În clădirea renovată și reabilitată,
căreia astfel i s-a redat vechea ei strălucire, se organizează în mod regulat programe și
evenimente culturale atât pentru publicul doritor al orașului cât și pentru oaspeții care ne
vizitează orașul.
Clădirea a fost construită încă în anul 1889 în parcul național din Gyula în albia desecată a unui
afluent al Crișului pentru a găzdui spectacolele de teatru, seratele cu programe de artă și muzică
și serate de dans. Între anii 1952-1975 clădirea construită în stil neoclasicist, cu coloane dor cu
intrare pe timpane a servit orașul ca și Sala de Cultură iar începând cu anul 1979 aici și-a găsit
locul de expoziție operele donate și lăsate moștenire orașului de pictorul Kohán György. Pictorul
s-a născut în anul1910 în cartierul Gyulavári al orașului Gyula ca și fiu al fierarului de la curtea
baronului. Talentul său a fost descoperit de la o vârstă fragedă, căci la 16 ani tablourile și
lucrările lui erau prezentate la cercul de artă al orașului. A studiat arta la Budapesta iar mai apoi
la Paris și Roma, ca după aceea să se întoarcă pe meleagurile natale în Ungaria. Conform
testamentului a lăsat moștenire orașului Gyula 691 tablouri și 2215 lucrări grafice care în mare
parte se regăsesc în Galerie. 
 
 
Kohán György (1910 – 1966) expoziție permanentă
  
Pictorul s-a născut în cartierul Gyulavári al orașului Gyula. Prima lui prezentare oficială a avut
loc în anul 1924 la expoziția „Prietenilor artei din Gyula”. Provenind dintro familie săracă din
mediu mai mult rural decât urban a reușit să-și creeze prin muncă asiduă o lume artistică unică și
să creeze o colecție de opere fără precedent în istoria picturii maghiare. Munca lui a fost
apreciată și premiată în mai mulți ani la rând, în anii 1960 și 1964, când i-a fost decernat premiul
Munkácsy, dar și în anul 1966 când artistul a primit premiul Kossuth. În anul 1965 opera și
tablourile lui de-o viață au fost prezentate la Galeriile Naționale.
Din punct de vedere al compoziției și a stilului de prezentare, pe tot parcursul carierei și artei sale
pot fi identificate două ramuri complet diferite. Stilul realist, pregnant de culori vii, cu trasări de
pensulă grave care vorbesc despre viața de la țară cu teme predominant pastorale, pe când stilul
liric, atât din punct de vedere compozițional cât și al atmosferei, întro interpretare care reprezintă
cubismul cu culori de ceară gen tempera și creațiile monumentale de artă frescă-grafică. Este un
artist de talie europeană. Picturile sale unice, parțial inspirate din mediul rural unguresc dar și cu
influențe franceze și mexicane sunt pline de culoare și vii, care atrag imediat privirea.
În memoria artistului orașul Gyula a înființat în anul 1979 Galeria Kohán, dând astfel viață la o
expoziție cu caracter permanent. În anul 2014 prin extinderea clădiri a primului muzeu de
anvergură în județul Békés, operele de artă ale artistului pot fi expuse întrun mediu demn de
frumusețea și opulența lor.,

Orar de funcţionare
Marți, joi, sâmbătă: 13:30–18:00
Miercuri, vineri, duminică: 10:00–13:00