Casa Ladics
Oraşul balnear istoric

Casa Ladics

Casa pe un singur nivel în stil baroc a fost construită la începutul secolului al XIX-lea ca şi casă
notarială. În casă s-au mutat juristul dr. Ladics György cu proaspăta lui soţie, iar urmaşii lor au
trăit aici până la transformarea acesteia în muzeu. În familia păstrătoare de tradiţii, toate
obiectele care oglindeau stilul de viaţă al familiei de odinioară, mobila, tapetul, decoraţiile,
hainele, obiectele personale şi cele care reflectau spiritual viaţa lor, au dăinuit apraope nealterate
de-a lungul celor 5 generaţii care au urmat. Oraşul Gyula, după achiziţionarea casei şi a colecţiei
unice din interiorul ei, au decis înfiinţarea unui muzeu.
Fără a exagera nici un pic, susţinem cu mândrie că moştenirea familiei Ladics este o valoare
deosebită a oraşului Gyula şi în felul său unic este un izvor de sine stătător al istoriei şi un martor
al vieţii cetăţenilor al păturii de mijloc din mediile rurale în timpului dualismului din Ungaria,
dar mai ales a perioadei dintre cele două războaie mondiale. Pe tot teritoriul Ungarie există, s-au
păstrat ori s-au reabilitat pe deoparte case ţărăneşti, care reflectă sărăcia şi simplitatea oamenilor
care lucrau pământul, iar pe de altă parte palate şi săli pompoase, conace şi castele ale nobililor
de la case regale pline de lumină şi strălucire. De aceea Casa Ladics este o absolută noutate,
deoarece prezintă stilul de viaţă a cetăţeanului din pătura de mijloc a societăţii. În ţara noastră nu
există încă o astfel de colecţie unitară, completă şi complexă care să prezinte nu doar prin obiecte
dar şi prin scrisuri şi documente viaţa cetăţeanului din secolul al XIX. Moşteria cuprinde casa
construită de familia Ladics la începutul secolului al XIX-lea cu mobilierul complet, obiectele
uzuale şi cele personale a tuturor membrilor familiei, respectiv biblioteca şi colecţia completă de
cărţi şi documente ale familiei.


Orar de funcţionare:


Pe bază de programare telefonică făcută în prealabil, vă stăm la dispozi-ie în orice oră a zilelor
afişate mai sus.

Orar de funcţionare
Marți, joi, sâmbătă: 10:00–13:00
Miercuri, vineri, duminică: 13:30–18:00
Bilet de intrare
Bilet de intrare:
600 HUF / persoană – preţ întreg
300 HUF / persoană – preţ redus
Prezentare completă:
Adulţi: 3.000 HUF