Colecția Națională Germană
Oraşul balnear istoric

Colecția Națională Germană

Bătăliile și războaiele turco-maghiare au pustiit de nenumărate ori aceste ținuturi, Gyula
rămânând timp de peste o sută de ani ultim bastion sub ocupație turcească. În anul 1720 aproape
o cincime din pământurile județului au revenit nobilului furnizor de arme pe nume Harruckern
Janos Gyorgy pe care le-a primit ca și recunoștință pentru serviciile aduse curții, care începând
cu anii 1723 a început colonizarea ținuturilor cu germani. Primii germani veniți pe aceste
meleaguri erau din zona Würzburg și aparțineau parohiei de la Bamberg. Locația desemnată
acestor colonii a fost insula aflată între cele două ramuri ale râurilor Crișul Alb și Crișul Negru.
În anul 1734 germanii și-au ales propriul lor judecător – rupându-se astfel de comunitatea
administrativă din Gyula – și sub denumirea de Németgyula (Jula Nemțească) au alcătuit un oraș
independent din punct de vedere administrativ. După epidemia de ciumă din anul 1738 nobilul
Harruckern Ferenc a colonizat ale grupuri bavareze și austriece în acest teritoriu. Printre cei
colonizați se aflau și foarte mulți meșteri artizanali care pe lângă agricultură mai practicau și
cultivarea viței de vie. Mai târziu acești mici întreprinzători au căutat de lucru și în ținuturile
învecinate mai ales zidarii și tâmplarii.


Colonia de origine germană a dat țării noastre compozitorul Imnului Național Maghiar pe nume
Erkel (n. Erkl) Ferenc. Casa lui părintească de lângă Biserica Sfântul Iosif este astăzi muzeu. În
timpul celui de-al doilea război mondial, din germanii din Gyula doar puțini s-au alăturat Unirii
Poporului (n.t. Volksbund) respectiv armatei germane. Cu toate acestea sub pretextul vinovăției
comune în Crăciunul anului 1944 aproximativ 550 de persoane au fost deportate la 1-5 ani de
muncă silnica așa numita "málenkij robotra" în Uniunea Sovietică. Dintre aceștia 63 nu s-au mai
întors niciodată pe meleagurile părintești și și-au găsit odihna de veci în pământ străin. Amintirea
lor este păstrată vie de comunitatea germană până astăzi.
În anul 1980 s-a început colecționarea și păstrarea obiectelor și materialelor care evocă spiritul și
tradiția coloniilor germane de pe aceste ținuturi. Expoziția cu caracter permanent și-a deschis
porțile în anul 1986, unde a fost instalat în locația ei finală.

Orar de funcţionare
Duminica între orele: 9.00 - 12.00