Catedrala Sfântul Nicolae
Oraşul balnear istoric

Catedrala Sfântul Nicolae

Biserica Sfântul Nicolae din Gyula este unul din monumentele care fac parte din patrimoniul
cultural al orașului, la construirea căreia un rol semnificativ a jucat familia Nicorești. În anul 1721 a
fost construită prima biserică ortodoxă română, din lemn. Construirea prezentei biserici a durat timp
de 10 ani, fiind finalizată în 1812. Turnul, în schimb, a fost construit mult mai târziu, abia în anul
1854. Biserica are o lungime de 33 m și lățime de 14 m, înălțimea până la structura acoperișului fiind
de 39 m, iar crucea care se vede pe turn este la o înălțime de 42 m. Iconostasul bisericii este considerat
a fi o deosebită capodoperă de artă. Picturile sacre sunt creația lui Arsa Teodorovici, iar icoanele sunt
împodobite cu sculpturi din lemn în formă de trandafiri, și poleite cu aur. La intrare se poate vedea o
cruce înaltă de 3 m care a fost ridicată în anul 1869 în memoria credinciosului Bogdan Lazar.
Interiorul bisericii a fost renovat în 1928 de către pictorul Predmerszky Béla. Biserica datează din
timpul barocului târziu fiind considerat un monument în stil clasic.
Deschis:
De luni până sâmbătă:
8:00-8:30
16:00-17:00
20:00-21:30
Duminică:
10:00-11:30
16:00-17:00
20:00-21:30
Slujbă:
Duminică: 10:00