A történelmi fürdőváros

Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar

 

A szak bemutatása

A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari”, rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel.

 

A Magyarországon elsőként (és Európában is az elsők között) Gyulán megszervezett és 2006-ban elindított egészségturisztikai képzés ezt az új tudást biztosítja. A képzés alapját jelentő „egészségügyi szervező szak programja” az egészségügyben végbemenő modernizációs folyamatra készít fel.

 

Az erre épülő egészségturizmus-szervező szakirány a kialakuló „egészségipar”, a gyógyturizmus szakembereit képezi.

 

A rendkívül sokszínű képzési programok az alapozó egészségügyi-, informatikai-, gazdasági-, jogi- és idegennyelvi ismereteket számos új tudásanyaggal egészítik ki. A turizmus oktatásában az általános elméleti tárgyak mellett megjelent Wellness termékcsoport, gyógyturizmus, egészségturisztikai marketing . Új tantárgyak pl. az Egészségföldrajz, a Táplálkozási trendek és gasztroturizmus, Zarándokturizmus, Turizmus pszichológiája, az Egészségturisztikai programkészítés, stb.

 

A választható tárgyak körében újabb lehetőségek vannak pl. a kulturális-, az ökoturizmus vagy más turisztikai területek mélyebb megismerésére.

 

A képzési kimeneteli követelményeknek megfelelően a hallgatók a turisztikai ágazatok mellett az egészségügyi ellátásszervezés fő területeivel ( menedzsment, kontrolling, finanszírozás, stb.) is részletesen megismerkednek.

 

A program egyik fő célja az önálló munkára való felkészítés. Az oktatás gyakorlatorientált! A különféle gyakorlatokon (melyek helyszínei az ország legszebb üdülőterületein vannak) a kötelező ismeretek elsajátítását követően tág tere nyílik az egyéni kreativitás kibontakoztatásának is. Az önálló vállalkozások indítására is felkészítő piaci- közgazdasági ismeretek (Pályázati projektek készítése, Marketing, Médiaismeretek, stb.) segítik a fantázia és a valóság sikeres egyesítését. A program szerves részét alkotják az értelmiségi gondolkodást elősegítő műveltségi szintetizáló ismeretek (Egészségtudomány történe, Személyiségfejlesztés stb.).

 

A végzett hallgatók valamennyi idegenforgalmi szállodai vállalkozás, gyógyfürdő, Wellness központ és egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet számára nélkülözhetetlenek.

 

 

A képzés időtartama

A 2006-ban Magyarországon is bevezetett kétszintű felsőfokú képzés rendszerében a gyulai program 7 féléves nappali és levelező tagozatos formában történik, egyetemi alapképzést (BSc-szint) jelent.

 

Elvégzését követően a tanulmányok egyetemeken (3 vagy 4 félévben) mesterszinten folytathatóak a turizmus-menedzsment, az egészségügyi menedzser szakon, illetve vezetés és szervezés szakon. Külföldi egyetemekkel együttműködve előkészítés alatt áll egy „saját” mesterszintű képzés is, amely a legkiválóbbakból a nemzetközi gyógyturizmus szervezőit képezi majd.

 

Ezt a szakot azoknak ajánljuk, akik nyitottak, kreatívak, jó szervezők, jó kapcsolatteremtő képességük van és vállalják a kemény munkát. Ez a szak számukra nyitja meg az önmegvalósítás lehetőségét, a nagy kihívások és perspektívák világát.

 

FB-egszsgturizmus-3.jpg

 

Tájékoztatás, bővebb információ

A képzés helye:

Gál Ferenc Főiskola
Egészség- és Szociális Tudományi Kar
5700, Gyula, Szent István út 17-19.

 

Információ kérhetők a Tanulmányi Osztályon:

(66) 561-626 vagy (66) 561-627

e-mail cím: to.eszk@gfe.hu

Felvételi tájékoztató a Felvi. hu oldalán