hu-ro-en

Nyert az Almásy-projekt

2012.08.13.

Mintegy két milliárd forinttal – kiemelt turisztikai beruházásként – támogatja a kormány a gyulai Almásy-kastély látogatóközpontjának kialakítását. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2012. augusztus 8-i ülésén a Regionális Operatív Programok keretében harmincnégy új kiemelt turisztikai beruházás támogatásáról döntött. A dél-alföldi régióban hat, Dél-Dunántúlon hét, Észak-Alföldön kilenc, Észak-Magyarországon kilenc és Nyugat-Dunántúlon három projekt javasolt támogatásának összege 46,7 milliárd forint – jelentette be a helyszíni sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő polgármester, Gajda Róbert országgyűlési képviselő, dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Figura Ferenc, az EuBility Group Kft. konzorcium tagja.

 

Dr. Görgényi Ernő ritka, de rendkívül örömteli alkalomnak értékelte az eseményt, tekintve, hogy egy 20 éves cél eléréséről számolhattak be. Immáron teljesen biztossá vált, hogy két évtizednyi meddő próbálkozás után sikerül megmenteni a még mostani állapotában is impozáns épületegyüttest, a Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastélyt. A városvezető úgy gondolja, hogy a siker titka az, hogy a problémát sikerült szakmai síkon kezelni, s hosszú távú városfejlesztési koncepcióba illeszkedő funkciókat tudtak találni a kastélynak. A tudatos előkészítés, a szakmai szervezetekkel való szoros együttműködés és a különböző szintű döntéshozó szervezetek – értve ez alatt a képviselő-testületet, a megyei önkormányzatot és az országgyűlési képviselőket – összefogása meghozta gyümölcsét.

 

– A képviselő-testület 2011. május 26-i ülésén számoltam be arról, hogy az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) műemlékvédelmi szaktanácsadójának két napos helyszíni bejárása és a megyegyűlés elnökével, az MNV Zrt. vezérigazgató-helyettesével és szaktanácsadójával lefolytatott budapesti tárgyalások után a Békés Megyei Önkormányzat feltétel nélkül lemondott a kastély főépületének ingyenes használati jogáról. A város megfelelő üzemeltetési javaslattal kiegészített hasznosítási tervet készíttetve kérheti a kastély egészének vagyonkezelői jogát. A testület ennek megfelelően 2011. június 16. testületi ülésén hozott határozatot arról, hogy át kívánja venni a Harruckern-Wenckheim-Almásy- kastély ingatlanának vagyonkezelői jogát a Magyar Államtól. A testületi ülésen született döntés arról is, hogy a kastélyt kulturális és közösségi célra kívánja hasznosítani, a felújításhoz pályázati forrást kíván igénybe venni.  2012. január 26-án, már a hasznosítási tanulmány elkészülte, a vagyonkezelői megállapodás előkészítése és az engedélyezési tervek beadása után megállapodtunk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal (KÖH) arról, hogy a KÖH magára vállalja a meglévő történeti és szakági kutatások kiegészítéséül szolgáló tudományos dokumentáció elkészítését. Ugyancsak a január 26-i ülésen döntöttek a képviselők a kastély vagyonkezelési szerződéséről. 20 év meddő, eredménytelen próbálkozásai után ugyanis a szóbeli megállapodást és a megyei önkormányzat lemondó nyilatkozatát követően az MNV Zrt-vel közösen elkészítettük azt a szerződést, amely alapján a város végre átvehette a kastélyt. A tulajdonjog az államé maradt – mivel minden országos műemléki védettség alatt álló kastély elidegeníthetetlen állami tulajdon –, a vagyonkezelői jogokat viszont határozatlan időre megkaptuk. Így az akkor még csak tervezett felújítás megvalósítása érdekében elindulhattunk a pályázaton. A kastély felújításának építési engedélye június 27-én megszületett és jogerőre is emelkedett. Az önkormányzat a pályázat készítői segítségével a szükséges hiánypótlásokat határidőre teljesítette, ez alapján megkaptuk a befogadó nyilatkozatot. A város és KÖH közötti szerződés alapján a kutatások ütemesen történnek, egyre több nyitott kérdés tisztázható, mely alapján a végleges értékek helyreállítása és bemutatása megtörténhet. A megállapodás alapján a fizikai munkák biztosítása az önkormányzat feladata. A XX. század második felének beépítéseit elbontottuk, helyet adva a tudományos kutatásnak és az eredeti térsor kezd látványában kibontakozni.  A kormánybizottság döntésének köszönhetően országos jelentőségű műemléket állíttatunk helyre, mely által városunk még különlegesebbé, még egyedibbé válhat. Minden gyulai ember büszke lehet erre a sikerre, hiszen nem pusztán turisztikai célú fejlesztésről van szó. A kastély mindannyiunk számára fontos, ikonikus épület, s éppen a kulturális-közösségi célú hasznosítása okán mindannyiunk számára olyan hellyé válhat, mely identitásunk, gyulaiságunk egyik kiteljesedését jelentheti. A kerítést természetesen elbontjuk, hogy a kastély parkja ugyan úgy látogatható legyen, mint a vár előtti terület – elevenítette fel az elmúlt időszak eseményeit és utalt a jövőre a polgármester. 

 

– Mintegy 2 hónapja ettől a helytől 200 m-re a fürdő fejlesztésének alapkövét tettük le. Ma pedig újabb 2 milliárd forint megnyeréséről számolhatunk be az Almásy-kastély turisztikai projekt keretében. Ebből is látszik, hogy Gyula egy sikertörténet részese, ez egy sikeres város. És ezen kívül a két projekten kívül még három olyan fejlesztés kivitelezése indul majd el jövő nyáron, melyek összköltsége meghaladja a 10 milliárd forintot. Ehhez szeretnék gratulálni a gyulaiaknak – mondta Gajda Róbert.

 

A kastély-projekt több szempontból is sikertörténet. Sikernek tekintethetjük azért, mert egy összefogás eredménye. Ezt az összefogást jelen esetben az MNV Zrt., a Békés Megyei Önkormányzat, a szakmai szervezetek, a kormány és Gyula városa prezentálja. Egy évvel ezelőtt ugyanezen a helyen tartott sajtótájékoztatónkon jelentettük be közösen ezt az összefogást. Másrészt azért is tekinthetjük sikertörténetnek, mert az összefogástól számítottan nem egészen 1 év alatt megszületett a döntés a kormány részéről azzal kapcsolatban, hogy kiemelt turisztikai státuszt kapott a projekt. Ez a hallatlanul gyors döntés azt eredményezi számunkra, hogy jövő tavasszal megkezdődhet maga a fizikai értelemben vett kivitelezés is. Az önkormányzat hivatalosan megkapja a támogatásról szóló dokumentumot, majd 30 napon belül aláírják a támogatási szerződést, ezzel párhuzamosan elkezdődik a – 40-50 napot igénybe vevő – kiviteli tervezés és a közbeszerzések lefolytatása. Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a projekt eddigi menetében, külön köszönöm a kormánynak a támogatását – ismertette a következő lépéseket Gajda Róbert.

 

Dr. Kovács József elismerően szólt a városvezetés munkájáról. Mint fogalmazott, Gyula fiatal vezetése sokat tett le az asztalra, amit mi sem bizonyít jobban, hogy szint nincs olyan évszak, hogy ne jelentsenek be egy újabb sikert.

 

– A kastély a környék gyöngyszeme. Az épület rekonstrukciója nélkül azonban hiába építjük körbe szép beruházásokkal a kertet, a látvány nem szolgálja az idegenforgalmat. Ezzel a beruházással viszont teljes lesz a kép, és talán majd a Világörökség részévé is válunk.

Forrás: Gyulai Hírlap

almasy_kastely.JPG