hu-ro-en

Tizenhárommilliárd forintból építenének új szárazáruüzemet Gyulán

2021.09.17.

Tizenhárommilliárd forintos beruházással építene új szárazáruüzemet a Gyulahús Kft., illetve a tulajdonos gyulai önkormányzat. A fejlesztés több szempontból is elengedhetetlennek tűnik a társaság hosszú távú versenyképességének megmaradásához. A beruházáshoz pályázati forrásokra, illetve tőkebevonásra, szakmai vagy pénzügyi befektető bevonására is szükség lesz, hiszen az önerőből a szükséges források nagysága miatt nem finanszírozható. A fürdővárosi képviselő-testület szerdai rendkívüli ülésének zárt részén foglalkozott az összetett kérdéssel.

 

A stratégiai döntésekről szóló szerda délutáni sajtóbeszélgetésen dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, hogy bár a kérdéskörről zárt ülésen tárgyalt a képviselő-testület, az ott született határozatok nyilvánosak, illetve azok az indokok is, amelyek szükségessé tették a döntések meghozatalát. Ennek kapcsán megemlítette, hogy Leel-Őssy Gábor (DK) nyílt ülés tartását kezdeményezte, arra azonban nem volt lehetőség.

 

– Nem lenne szerencsés, ha a tanácskozáson ismertetett számok és adatok a konkurens cégek tudomására jutnának, azokat nem a gyulai lakosság elől titkoljuk, hanem a versenytársak miatt fontos, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra – fogalmazott a polgármester arról, hogy miért maradtak a zárt ülés mellett. Hozzátette ugyanakkor, hogy a következő hónapokban még számos döntés várható a témában, amelyek döntő többségét nyílt ülésen hozzák majd meg.

 

A gyulai húsipar megmentése

Dr. Görgényi Ernő emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat a kormány segítségének köszönhetően a kabinettel és a szakmával összefogva szervezte újjá a gyulai húsipart és hozta létre a Gyulahús Kft.-t, miután a Gyulai Húskombinát helyzete ellehetetlenült.

 

Az önkormányzati tulajdonban álló Gyulahús Kft. működésének első éve, vagyis 2013 óta nyereségesen gazdálkodik. A nyereséget mindig eredménytartalékba helyezték, amit a cég túlnyomórészt fejlesztésekre fordított. Ennek megfelelően az elmúlt években 1,5 milliárdos beruházások, főként gépbeszerzések valósulhattak meg a Gyulahúsnál, ami hatékonyabbá tette a termelést és biztosította, hogy még magasabb minőségű élelmiszereket készíthessenek. A kft. folytatva a jó sorozatot, tavaly is nyereségesen zárt, és már most prognosztizálható, hogy idén is ugyanezt teszi majd.

 

1734154image.png

 

Biztosítanák a fenntarthatóságot

A sikerek ellenére ahhoz, hogy a vállalat hosszú távú fenntarthatóságát biztosíthassák, illetve hogy a cég tízéves távlatban is biztonsággal fennmaradjon, nagy léptékű fejlesztésekre lenne szükség. Különösen sürgető az „épület kérdés”, hiszen az elmúlt harminc évben az ingatlanokat érintően nem történt jelentős korszerűsítés, a húskombinát egykori épületei elavultak, ami az energetikai költségek terén alaposan érezteti a hatását. Nehezíti a helyzetet, hogy a Gyulahús ráadásul két telephelyen működik, egyrészt a Kétegyházi úton, másrészt a Béke sugárúton, a gyulai húsipar történelmi központjában. Utóbbi városrész helyzete azonban a múlt század 30-as éveinek a végétől mostanáig alaposan megváltozott, sűrűn lakott településközponttá vált rengeteg szolgáltatással, iskolával, óvodával, a városi rendőrkapitánysággal, a Gyulai Törvényszékkel és a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel.

 

Éppen ezért iparbiztonsági szempontból is fontos lenne a telephely Kétegyházi útra költözése, hiszen a hűtéshez például mintegy 3,3 tonna ammóniumot tárolnak a Béke sugárúton.

 

A költözés szükségességét támasztja alá az a szakértői munka is, amelyet külső cégek végeztek el, és aminek eredményeként egy komoly fejlesztési terv is készült. A szakemberek pénzügyi, közgazdasági, termelési mutatókat vettek figyelembe, számításokat, műszaki dokumentációkat készítettek. Ezekből az rajzolódott ki, hogy már ötéves távlatban is nehezedhet a vállalhat helyzete éppen a kevésbé korszerű körülmények miatt. Ezért született meg egy összetett beruházás terve, illetve a kapcsolódó mérnöki dokumentáció.

 

Modern szárazáru-gyárat építenének

Eszerint szükség lenne egy új, modern szárazáru-gyár megépítésére a Kétegyházi úti telephelyen, ami a használaton kívüli vágóhíd épületének bontása után, annak helyén létesülhetne. Mindez megnövelné a termelőkapacitást, a jelenlegi évenkénti 2200 tonna helyett 4000 tonnát termelhetnének az új üzemben, ami nem csak a munkahelyek megőrzését, de szerény mértékű munkahelyteremtést is eredményezne.

 

Dr. Görgényi Ernő elmondta, a húsipar kitettsége óriási olyan tényezőknek, amelyekre a cégeknek semmilyen befolyásuk nincsen. Elég csak a krími válságra gondolni, aminek eredményeként magyar termékeket nem lehet szállítani Oroszországba. Így a Gyulahús például a legnagyobb exportpiacát veszítette el néhány évvel ezelőtt. Ugyanígy lehetetlen helyből befolyásolni a sertéshús világpiaci árát, amelyek például hiába emelkednek, a termékekben nem, vagy nem teljes mértékben lehet csak érvényesíteni. Felboríthat mindent egy sertésinfluenza vagy éppen Kína mozgása a világpiacon.

 

– Nem könnyíti meg a helyzetet az energiaárak folyamatos emelkedése sem. Emellett a vetélytársak is nagy mértékű fejlesztésekre készülnek,

 

mindez együttesen arra ösztönöz bennünket, hogy hatékonyabbá tegyük a termelést, amihez egy modern üzemre van szükség

 

– fogalmazott a polgármester. Hangsúlyozta, a fejlesztésben az önkormányzat, a cégvezetés és a szakszervezet is egyetértett.

 

13 milliárd forintba kerül az új üzem

A szakmai anyagok alapján megszületett költségbecslés szerint a beruházás mintegy 13 milliárd forintba kerülne. Biztató fejlemény, hogy miután sokáig nem volt olyan pályázati lehetőség, amelyen az ágazatban tevékenykedő nagyobb cégek is indulhattak volna, most elérhetővé válik az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című kiírás. Annak keretében 50 százalékos támogatási intenzitás mellett maximum 5 milliárd forintot nyerhetnek el az indulók.

 

Azonban sem az önkormányzatnak, sem a cégnek nincs sem 13, sem a 8 milliárd forintos saját forrása. Így gyakorlatilag két választás maradt: vagy nem fejlesztenek, de azzal középtávon nehéz helyzetbe hozzák a céget, vagy tőkebevonást kell végrehajtaniuk. Ez utóbbinak két módja lehetséges: vagy a tőzsdére viszik a kft.-t, vagy a vállalat bizonyos tulajdoni hányadát meghirdetik értékesítésre.

 

A tőzsdén való szereplés azonban számos kockázatot hordoz magában.

 

Komoly feltételeket szabnak

Dr. Görgényi Ernő elmondta, a képviselő-testület elvi támogatását adta ahhoz, hogy a Gyulahús Kft. új szárazáru-üzemének felépítése érdekében pályázatot nyújtson be a cég, valamint szakmai vagy pénzügyi befektetőt vonjon be a hiányzó önerő biztosításához. Az elvi támogatást a 14 tagú képviselő-testület 13 igen szavazattal fogadta el, egy képviselő nem vett részt a szavazásban.

 

– A tőkebevonás érdekében nyílt, nyilvánosan meghirdetett, transzparens eljárást fogunk lefolytatni. A befektető bevonására kiírandó nyilvános felhívás tervezetét a következő testületi ülésre fogjuk benyújtani – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő. A cég maximum 49 százalékát hirdetik majd meg. Ehhez azonban nagyon komoly feltételeket is megszabott a testület.

 

A termelés Gyulán marad, a Gyulai Kolbász és a Gyulai Májas termékek gyártása folyamatos lesz, kizárt a minőségromlás a termékeknél,

 

a menedzsmentet érintő döntésekhez a testület felhatalmazása szükséges, a védjegyek az önkormányzat tulajdonában maradnak.

 

Gyulahús épületei egyébként az önkormányzat tulajdonában állnak, éppen ezért az értékesítés előkészítéséhez egy másik nagyon fontos döntést is meg kellett hozni. A testület a kft. tulajdonába adta, apportálta azokat ingatlanokat, amelyekben a beruházást követően a termelés folyna. Ezek mindegyike a Kétegyházi úton található, a Béke sugárúton lévő üzemből pedig a termelőeszközöket apportálták.

 

Jelenleg több folyamat duplikálódott

Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, egyetértenek a tulajdonos önkormányzat képviselőivel a fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban. Hozzátette, az elmúlt években a magyar húsiparban végbemenő folyamatok miatt egyetlen piaci szereplő sem kerülheti el, hogy fejlesszen. Daka Zsolt kitért arra is, hogy az alapanyagok a Kétegyházi útra érkeznek, majd onnan átkerülnek a Béke sugárútra. Ott elkészítik a szárazáru termékeket, például a kolbászokat, majd azt visszaviszik a Kétegyházi útra, és onnan kerülnek majd a vevőkhöz.

 

Mindez komoly költségeket és logisztikát igényel.

 

A két üzem működése számos folyamatot duplikál, ami komoly összegekbe kerül.

 

– Bízunk abban, hogy ha megépül a Kétegyházi úti szárazáru-üzem, akkor az új lehetőségeket nyit számunkra, például a szigorú amerikai szabványrendszernek is meg tudunk felelni, és akár az Egyesült Államok területére is szállíthatunk – hangsúlyozta. A szakember általánosságban úgy fogalmazott, a társaságnak bővülnie kell, hogy a növekvő költségeket kigazdálkodhassák. A fejlesztéssel javulhat az energiahatékonyság, egy helyen lesz elérhető egy komplex rendszer, amihez szervesen kapcsolódni fog a hűtőház, így a termelés gazdaságosan működtethető. Véleménye szerint a beruházást nem szabad tovább halasztani, élni kell a pályázat adta lehetőséggel.

 

1732359P2410572scaled.jpg

 

Dr. Görgényi Ernő kérdésre válaszolva elmondta, elsősorban magyarországi befektetőt várnak,

 

hiszen egy hungarikumokat is gyártó magyar élelmiszeripari vállalatról van szó.


Úgy vélekedett, az érdeklődőt nem csak a megtérülési időt fogja motiválni, hiszen a járványhelyzet még inkább ráirányította a figyelmet a hazai élelmiszeripar fontosságára.

 

Forrás: beol.hu

2021.09.17.