hu-ro-en

Új alapokon a Gyulai Turisztikai NKft. finanszírozása

2023.03.08.


Hónapokig tartó tárgyalássorozat és előkészítő munka után új finanszírozási modellt vezet be a Gyulai Turisztikai NKft., melynek köszönhetően jelentősen többet fordíthat marketingre a cég. A vállalkozói üzletrész-tulajdonosoktól indult kezdeményezés alapján megvalósuló modellváltás célja az értékesítés támogatása.

A gyulai képviselő-testület februári ülésén fogadta el a város költségvetését, melyben rögzítette a Gyulai Turisztikai NKft. finanszírozásának új modelljét is. A döntést komoly előkészítő munka előzte meg, melybe bekapcsolódott az önkormányzat, a városi turisztikai cég vállalkozói tulajdonosi köre és a kisebb turisztikai szolgáltatókat képviselő Gyulai Idegenforgalmi Egyesület elnöksége is.

A jelenlegi döntés előzményei egészen 2020-ig, a világjárvány kitöréséig nyúlnak vissza. Gyula turizmusa 2020 márciusáig töretlenül fejlődött – amellett, hogy a város megőrizte belföldi turisztikai pozícióját, 2018 óta a legnagyobb küldőterületét jelentő Romániában is folyamatosan erősítette piaci jelenlétét. A pandémia viszont felülírta a következő 2 év terveit. A bizonytalanság és a kedvezőtlen kilátások kapcsán jelentkező jelentős forráshiány a szakmai tevékenység kényszerű zsugorításához – gyakorlatilag válságmenedzsmenthez – vezetett, majd néhány hónapig tartó bizakodás után 2022 februárjában kitört az orosz–ukrán háború, nyomában a gazdasági és energiaválsággal.

A tavalyi főszezon végén a város turisztikai életének szereplői válaszúthoz értek: vagy az energiatakarékos üzemmódot és az üzemeltetés költségeinek lehető legnagyobb mértékű csökkentését választják – ahogyan tették ezt sok más turisztikai desztinációban –, vagy előremenekülnek. Az önkormányzat, az attrakciók vezetői és a helyi szakmai közösség képviselői egyöntetűen az utóbbi mellett tették le a voksukat, elhatározták, hogy jelentős anyagi áldozatot és kockázatot vállalva a szezonon kívüli időszakban a nehézségek, az energiaválság és a magas infláció ellenére is nyitva tartják a legnagyobb vonzerővel bíró attrakciókat (a Várfürdőt, a várat és a kastélyt), illetve a szálláshelyek zöme sem zár be.

A Gyulai Turisztikai NKft. munkaszervezete „Gyula nyitva van!” szlogennel belföldi marketingkommunikációs kampányt indított, hogy a hírt eljuttassa a város potenciális vendégköréhez. A források szűkösségét a gyulai attrakciók és szálláshelyek segítsége ellensúlyozta: minden nyitva maradó turisztikai szolgáltató az elkészített egységes arculatú kreatív anyagokat használta, megsokszorozva ezzel a kampány értékét.

Az akció sikeréhez az is hozzájárult, hogy 2021-ben Gyula nyerte el az „Év turisztikai települése” címet a legnagyobb szállásfoglalási portált üzemeltető vállalatnál, a Gyulai Turisztikai NKft. pedig ehhez a kampányhoz használta fel az elismeréshez járó számos megjelenési lehetőséget és felületet. A kampány hatalmas sikerrel zárult, az üzenet eljutott a célcsoporthoz, így a gyulai szolgáltatók elégedetten zárhatták a tavalyi, és kezdhették az idei évet.

A sikeres kampánytól függetlenül az energiaválság okozta bizonytalanság, a turisztikai keresleti oldal egy részének várható kiesése komoly dilemma elé állította az önkormányzatot és a szakmát is a 2023-as év költségvetésének tervezése során. A kérdés hasonló volt, mint az attrakciók és szálláshelyek esetében: költségcsökkentés vagy előremenekülés?

A szakmai közösség az utóbbi mellett döntött, a megoldást a szereplők a hatékony együttműködésében és a „Gyula nyitva van!” kampányhoz hasonló, átütő erejű, értékesítést támogató marketingkommunikációban látták, a terv megvalósítása érdekében pedig hajlandónak mutatkoztak az anyagi áldozatvállalásra is. A sikeres közös kampány egyértelművé tette, hogy a kölcsönös bizalomra alapozott együttműködés jó befektetés, hiszen a költségek nem csak, hogy megtérülnek, de a bevételek magasabbak lesznek, mint arra előzetesen számítottak.

A cél egy előremutató, forgalomnövelő és rentábilis üzleti modell kialakítása volt, a kezdeményezés pedig a Gyulai Turisztikai NKft. vállalkozói üzletrész-tulajdonosaitól indult. A városi turisztikai cégben üzletrész-tulajdonnal rendelkező szállodák (a Hunguest Hotel Erkel, az Aqua Hotel, a Corvin Hotel és a Komló Hotel) vállalták, hogy minden idegenforgalmi adóköteles vendégéjszaka után, az IFA-n felül (melyet a vendégek fizetnek ki) saját bevételeik terhére további 80 forinttal hozzájárulnak a büdzséhez.


Vannak olyan szállodák Gyulán, amelyek ugyan jelenleg nem tartoznak a Gyulai Turisztikai NKft. tulajdonosi köréhez, azonban egyrészt egyetértenek a közös célokkal, másrészt tisztában vannak azzal, hogy a közösségi tevékenység hasznából ők is részesülnek, és üzleti sikereikhez a város is nagymértékben hozzájárul. Ezek a szálláshelyek – a Wellness Hotel Gyula, az Elizabeth Hotel és a Hőforrás Hotel – szintén a csatlakozás mellett döntöttek, és ugyanakkora részt vállalnak a finanszírozásban, mint a résztulajdonosok, azaz adóköteles vendégéjszakánként 80 forinttal járulnak hozzá a társaság működéséhez.

Mivel a desztinációs marketingtevékenység hasznából a város kisebb turisztikai szolgáltatói is profitálnak, az őket összefogó Gyulai Idegenforgalmi Egyesület is az új modell támogatása mellett döntött, a civil szervezet a tagdíjaiból befolyt összeggel megegyező mértékű hozzájárulást biztosít az idei évben.

Az önkormányzat – látva a vállalkozói kör támogató hozzáállását és áldozatvállalási készségét – megemelte a cég számára biztosított működési hozzájárulás mértékét. Míg a város az előző évben 40 millió forintot biztosított az alapműködésre és az ingatlanfenntartásra, ezen felül pedig vendégéjszakánként 150 forintot a tárgyévben befolyt, vendégek által befizetett idegenforgalmi adóból, az idei évtől további 80 forinttal (230 forintra) emeli adóköteles vendégéjszakánként a működési hozzájárulást.

Az új finanszírozási modellnek köszönhetően sikerült jelentős forrásokat bevonni a Gyulai Turisztikai NKft. 2023. évi költségvetésébe, mely nagyságrendje eléri a válságos időszakot megelőző 2019-es év büdzséjét, és lehetővé teszi, hogy a cég bővítse tevékenységét.

A Gyulai Turisztikai NKft. 2023-ban új programkínálatot tesz elérhetővé a Tourinform irodában, a marketinges csapat pedig az értékesítést támogató kampányokra fókuszál. A turisztikai cég a legnagyobb szállásfoglalási portállal stratégiai partnerségben tervez tematikus belföldi kampányokat, melyek kiemelt célja, hogy megtalálják, elérjék és megszólítsák azt a fizetőképes keresletet, amely nem külföldre tervezi utazását, és amelyet nem rendített meg különösebben az energiaválság és az elszabadult infláció.

A szervezet erősíteni fogja a belső kommunikációt a turisztikai szolgáltatók irányába, hiszen az elmúlt időszak egyeztetései során kiderült, hogy vannak közöttük olyanok – még a nagyobbak között is –, akik nem (vagy nem kellőképpen) ismerik a turizmus és a gyulai rendszer működését, így kevéssé látják meg a hatékony együttműködésben rejlő lehetőségeket. Viszont szerencsére az is kiderült, sokan tudják, hogy minden gyulai turisztikai szolgáltató részesül a rendszer működésének előnyeiből és a desztinációs marketingtevékenység hasznából, mivel mindenki része annak a szolgáltatási láncnak, amit igénybe vesz a turista, ha Gyulát választja úti célul.