hu-ro-en

GYULA ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI TÉRSÉG FEJLESZTÉSE ÉS POZICIONÁLÁSA

A projekt címe: „A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása"

Konzorciumi tagok:
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
Magyar Turisztikai Ügynökség
Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.

Támogatási összeg: 321 699 054 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezésének dátuma: 2022.06.30.

A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség hosszú távú célja:

A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség, ahogy azt az elmúlt évek turisztikai teljesítménye is igazolja, az egyik legjobban prosperáló hazai desztináció, azonban a növekedés törékeny, mert megközelíthetősége fejlődésének egyik legnagyobb gátja. Azonban az elérhető szolgáltatások és a kínálat bővítése lehetővé teszi az akár a 3,5-7 napos tartózkodás elérését is, amely a jelenlegi piac megtartása mellett további belföldi potenciális küldő területek megszólítását is lehetővé teszi.

Ezért hosszú távú céljaink egyike az átlagos tartózkodási növelése, amely értelemszerűen együtt jár a vendégéjszakák számának növekedésével is.

A szolgáltatási színvonal minőségi emelésének és a szolgáltatási spektrum szélesítésének hatására új, minőségi vendégkör elérése is lehetővé válik, amely hozzájárul a fajlagos költések emelkedéséhez, és ezáltal hosszú távon magasabb turisztikai bevételekhez juttatva a térséget.

Hosszú távú cél a térségi turisztikai kapcsolódások létrehozása, amelyet a létező kínálati elemek turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése, valamint a tervezett új kínálati elemek létrehozása tesz lehetővé, és ez hozzájárul az eddig nem létező térségi identitás kiépítéséhez, az összehangolt termék- és programstruktúra, valamint az eddig nem működő látogatómenedzsment létrehozásához.

Gyula és térsége határmenti fekvése ellenére ma az egyik legmagasabb belföldi vendégaránnyal rendelkező desztináció, az átlagnál jelentősen alacsonyabb külföldi vendégforgalommal, ezért cél a megfelelő fizetési hajlandóságú, stabil keresletet biztosító külföldi vendégforgalom növelése, a desztináció nemzetközi versenyképességének megteremtése.

Célunk a desztinációra jellemző, meglévő és újonnan létrejövő szolgáltatások keresztpromóciójával, hogy a desztináció egész évben valódi élményt nyújtson a hazai és nemzetközi utazóközönség számára.

Projekt stratégiai céljai:

 • Pontszerű fejlesztések helyett desztinációs szemléletű fejlesztések megvalósítása;
 • Az eddigi attrakciónkénti értékesítés helyett Gyula-Békéscsaba önálló desztinációként való pozícionálása;
 • Magas színvonalú, a célcsoportok igényeihez illeszkedő szolgáltatási kínálat megteremtésével, valamint a meglévő kínálat továbbfejlesztésével a turisztikai térség versenyképességének javítása;
 • Minőségi belföldi és külföldi vendégkör megszólítása, a fajlagos költés növelése;
 • A desztinációban realizálódó belföldi és külföldi vendégforgalom növelése, a jelenlegi alacsony turisztikai teljesítmény mutatók javítása (REVPAR szintjének emelése);
 • Visszatérő (törzs-) vendégkör megtartása és növelése;
 • Az egységes desztinációs márka, arculat és termékkínálat megvalósítása;
 • Turizmus fenntartható fejlesztése – gazdasági, környezeti, és társadalmi tekintetekben egyaránt;
 • Szolgáltatók közötti partnerségi kapcsolatok és együttműködési készség erősítése közös akciók, szemléletformálás és kampányok révén;
 • Helyi gazdaság erősítése a helyi termékek turizmusba történő hatékonyabb integrálásával.

Projekt operatív fejlesztési céljai:

 • A Gyula-Békéscsaba térségben az egyik legfontosabb feladat a térségi kapcsolódások létrehozása, ezen belül a kínálati elemek minőségi színvonalának emelése, számuk bővítése, értékesítési szempontú összekapcsolása, azaz a keresztpromóció erősítése, amely nélkül a jelenleg pontszerűen működő attrakciók nem képesek prosperáló térséggé válni;
 • Gyula és térsége márka kialakítása;
 • A térség önálló és egységes desztinációként történő pozicionálása;
 • A desztináció egészségturisztikai profiljának erősítése, nemcsak az elsősorban főszezonban motivációt jelentő szórakoztató funkciók, mintsem inkább a térség gyógyturisztikai profiljának erősítése;
 • Megkülönböztető termékprofil – kultúra – erősítése, és ezáltal az eddig egyattrakciós desztináció kínálatának kiszélesítése;
 • Családbarát szolgáltatások fejlesztése, javítása, összekapcsolása;
 • Széleskörű partnerségre épülő marketing és kommunikációs tevékenység tervezése és lebonyolítása;
 • Az egységes szemléletet, hálózatosodást és keresztpromóciót támogató térségi turisztikai kártya rendszer kiépítése;
 • A desztináción belüli információ menedzsment és látogatófolyam javítása.

Projekt indokoltsága:

Gyula-Békéscsaba térség alapvető problémája -megközelíthetőségi nehézségei mellett- jelenleg egytényezős, egészségturisztikai, és azon belül is az aktív vizes élményeket jelentő utazási motivációjából ered.

Az elkövetkező évek tervezett fejlesztéseinek megvalósulásával a kínálat mennyisége és minősége emelkedni fog, és a pályázat lehetőséget biztosít a térség profiljának kiszélesítésére, a térségi identitás megteremtésére, valamint az eddig jellemzően külön helyszínenként értékesített terület egységes desztinációként történő pozicionálására.

Gyula külföldi vendégaránya az elvártnál ma jóval alacsonyabb, amelynek következtében jelentős bevételtől esik el a térség, hiszen a külföldiek általában hosszabb ideig tartózkodnak egy adott térségben (már csak a távolság okán is), és költésük is magasabb, mert a bevétel deviza formájában érkezik hazánkba. Ezért a külföldi vendégarány növelése a térségben indokolt és megoldandó feladat.

További lehetőséget jelent a pályázat keretein belül az egységes Gyula és térsége márka és arculat létrehozása és az ehhez kapcsolódó célzott marketingtevékenység megvalósítása, amelyek segítségével megújul a teljes információs és kommunikációs rendszer, amely a desztinációt mind a hazai, mind a nemzetközi piacon beazonosíthatóvá teszi, továbbá tartós és valós élményígéretet biztosít mind a visszatérő vendégkör, mind az új célpiacok számára.

Összességében a Gyula-Békéscsaba turisztikai térség fenntartható turizmusfejlődéséhez, a térség jövedelemtermelő képességének megtartásához és erősítéséhez elengedhetetlen, hogy növeljük a térség versenyképességét, amelynek alapját a projekt operatív fejlesztési céljaiban meghatározott tevékenységek jelentik, és amelynek elérése a hosszú távú és stratégiai célokban megfogalmazottak alapvető feltétele.

Projekt tervezett hatásai:

 • A projekt hatására nő a térség versenyképessége, növekszik a vendégforgalom, amely a multiplikátor hatása révén a helyi gazdaság számára is számszerűsíthető előnyökkel jár;
 • A térség önálló desztinációként történő pozicionálásának hatására a desztináció új és vonzó úti célként jelenik meg az utazók számára, amelyből nemcsak a Gyulai Várfürdő, a térség további attrakciói, szálláshelyei és vendéglátóhelyei is profitálnak a növekvő vendégforgalom és bevételek által;
 • A kínálat szélesítése a jelenlegi törzsvendégkör megtartását és további szélesítését hozza magával, amely stabil és kiegyensúlyozott keresletet biztosít a térség számára;
 • A projekt hatására nő a térség nemzetközi versenyképessége, amely a fajlagos költés emelkedését és az átlagos tartózkodási idő növekedését hozza magával, amely ugyancsak gazdasági bevételekhez juttatja a térséget;
 • A növekvő forgalom hatására, növekszik a munkahelyek száma, mellyel nő a térség népességmegtartó ereje, nő a lakosok életszínvonala;
 • A desztinációban lévő turisztikai szolgáltatások hatékony összekapcsolásával, keresztpromóció megvalósításával jelentős növekedésnek indul az eddig kevésbé látogatott helyszínek forgalma is, amelynek hatása eleinte a látogatószám növekedésében, későbbiekben pedig a vendégéjszaka számok növekedésében realizálódik;
 • Az egységes márka kialakításával nő a kommunikáció hatékonysága, a helyi lakosok identitása erősödik, épül, mely pozitívan hat a turizmus eredményességére;
 • A szemléletformálás erősítésével fejlődik az együttműködési hajlandóság, javulnak a kooperáció keretei, lehetőségei;
 • 4 évszakos szolgáltatáscsomagok kialakításával mérséklődik a szezonalitás és a desztináció egy minden évszakban elérhető, magas turisztikai élményt nyújtó desztinációvá válik.

Mindezek együttesen szolgálják azt a célt, mely alapján a Gyula-Békéscsaba desztináció egész éven át elérhető, tartalmas kikapcsolódást kínáló, megkülönböztető kulturális profillal rendelkező egészségturisztikai úti céllá váljon, a hazai és nemzetközi piacon egyaránt.

Forrás: Fejlesztési Program

A projekt részeként a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. mint kedvezményezett elkészített négy tanulmányt:

Részprojekt neve

A tanulmány célja

1.

„Garantált programok kialakítása, a működtetéshez szükséges eszközpark biztosítása, beszerzése"

Gyula-Békéscsaba turisztikai térségben a teljes desztinációt lefedően hiánypótló garantált programok kidolgozása.

2.

„Térségi tematikus csomagajánlatok, programcsomagok kidolgozása, összeállítása

(a kínálati elemek összeállítása értékesíthető termékké)"

A szakértői anyag célja, hogy előkészítsen olyan, a térség stratégiai céljait támogató csomagajánlatokat, melyek növelhetik a desztináció vonzerejét, a vendégforgalmat és az egy főre jutó kosárértéket. További cél a desztinációban megtalálható attrakciók összekapcsolása, az együttműködések ösztönzése, a turisták komfortérzetének növelése.

3.

„Térségi egyedi ajánlatok összeállítása -

Külpiacra lépés lehetőségeinek vizsgálata, kiemelt fókusszal a román piac bővülését szolgáló aktivitásokra, ajánlatokra, fejlesztésekre."

A tanulmány célja: a Gyula-Békéscsaba turisztikai térségben a külpiacra lépés lehetőségeinek vizsgálata, kiemelt fókusszal a román piac bővülését szolgáló aktivitásokra, ajánlatokra, fejlesztésekre.

4.

„Turisztikai kártyarendszer fejlesztése, bevezetéséhez szükséges beruházások támogatása"

A pályázati konstrukció egyik fő célja az egyes desztinációk területén a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősítése, illetve a meghatározott célok érdekében a tartós partnerség kialakítása a szereplők között, amelynek egyik meghatározó eszköze a turisztikai kedvezménykártya rendszer kialakítása. Ennek értelmében a tanulmány célja a desztinációs turisztikai kedvezménykártya sikeres bevezetését megalapozó tanulmány elkészítése.

A projekt eredményeként a Magyar Turisztikai Ügynökség elkészítette Gyula és térsége turisztikai térség desztinációfejlesztési stratégiáját, mely itt érhető el.