hu-ro-en

Kulcsmozzanatok a protestantizmus Békés megyei történetéből

2016. szeptember 23.

10:00 órától

 

 

Kulcsmozzanatok a protestantizmus Békés megyei történetéből - Konferencia

 

 

 

 

Előadások, programok:

 

 

Köszöntő - Baráth János, református lelkipásztor

 

 

Megnyitó - Kovács Eleonóra, az MNL OL főlevéltárosa, projektvezető, a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának elnöke

 

 

A lengyel unitáriusok erdélyben

Rüsz-Fogarasi Enikő, a Babes-Bolyai Tudományegyetem dékán-helyettese

 

 

"Az Ő ambitioja is ki van elégítve [...], de viszont én is czélomat értem" - Haán Lajos és Szeberényi Gusztáv békéscsabai lelkészek ellentmondásos kapcsolata nemzeti, nemzetiségi, helyi és evangélikus kontextusban

Demmel József, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tudományos munkatársa

 

 

A pártállami egyházpolitika és a református egyház 1945 után

Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke

 

 

Identitáselemek a 18-19. századi Békés megyei evangélikus lelkészek írásaiban

Erdész Ádám, az MNL Békés Megyei Levéltára igazgatója

 

 

"Hitvallása: Az igazság szeretete és a hazafiúság" - protestáns tisztviselők karrierlehetőségei a 18-19. században

Héjja Julianna Erika, az MNL Békés Megyei Levéltára főlevéltárosa

 

 

Egy lelkészválasztás következményei - A füzesgyarmati unitárius egyház születése

Bódán Zsolt, az MNL Békés Megyei Levéltára osztályvezetője

 

 

Az evangélikus egyház és a hatalom viszonya Békés megyében, az 1950-es években.

Sáfár Gyula, az MNL Békés Megyei Levéltára igazgatóhelyettese

 

 

Levezető: Erdész Ádám

A visitgyula ajánlatai