hu-ro-en

5 méter per év…

2017.10.23.

A Kapus-híd építése

 

A gyulai belváros jellegzetes építménye helyén az 1800-as évek elejéig egy fahíd állt, ami – ahogyan az Tomcsányi Kristóf főszolgabíró 1807. szeptember 5-én kelt jelentéséből kiderül – már-már használhatatlan állapotba került. Vertich földmérő a megye utasítására tervet készített a helyére felhúzandó kőhídról, aztán beindult a szokásos vacakolás, évekig húzták-halasztották a munkát. Sok érdekes kifogás hangzott el, példának okáért: az új híd hosszabb és szélesebb, mint kéne, ezért tervezzék újra! Elég stabil a Körös feneke, nem kell attól tartani, hogy a tervezett oszlopok elsüllyednek? Nem kellene-e inkább cölöpökre építeni azokat az oszlopokat? Lehet, jobb lenne, ha inkább a fahidat újítanák fel?

 

eloviz_korospart_1891.jpg

 

Na, ez ment egészen 1810-ig, akkor Tomcsányi újabb jelentést adott: „a történhető veszedelem elkerülése végett szükséges volna új, mégpedig kőhidat csináltatni”. Magyarán az összedőlés szélére jutott a régi fahíd. Erre a megye május 30-i közgyűlésén a hídépítés feladatát Vertich igazgatása mellett Tomcsányira és Névery Ferenc számvevőre bízta, a költségbecslés augusztus 8-ra meg is volt. A köveket egy bizonyos Printz József radnai kőfaragómestertől tervezték beszerezni, ami egy év múlva megtörtént. Viszont (ó az a csodás bürokrácia!) nem volt meg a szükséges „engedelem”, közben meg jött az ősz, így következő évre halasztották a kivitelezést, addig meg felújíttatták a fahidat. Közben Tomcsányi egészségi állapotára való hivatkozással kérte, bízzák másra a hídépítést, így a munka koordinálását Placsintér György vette át.

 

IMG_9610.jpg

 

1811 végére megvolt végre a kétnyílású kőhíd jóváhagyott terve, erre mi történt? Vertich lemondott állásáról – nem csoda, már 36 éve húzta az igát –, a helyére kinevezett Stednei Péter – aki amúgy 9 éve dolgozott együtt elődjével – viszont új, három nyílású hídról adott be tervet. Azzal érvelt, hogy az eredeti elképzelés szerinti építmény készülne el, akkor „annak közepe igen magasan felemeltetnék és nehezebb lenne a rajta lévő általmenetel is”. Na, ezzel sikerült megint visszavetni az amúgy sem villámgyors ügymenetet: Stednei tervét visszadobták (annak ellenére, hogy igaza volt), de küldtek egy másikat. A közben elhunyt földmérő helyére Bodoky Mihályt nevezték ki, akit felszólítottak 1812. július 21-én Névery számvevővel egyetemben, hogy ha leapad a Körös, ugorjanak neki a kivitelezésnek.

 

kapus-hig_nyito.jpg

 

Ez viszont megint csak nem jött össze, kifutottak az időből, 1813 meg nagyon árvizes volt, ami miatt nem lehetett dolgozni. A helytartótanács közben folyamatosan kérte az újabb és újabb adatokat az építkezésről. 1814. január 28-án Bodoky beadta az újabb tervet, a kért módosításokkal, amit a megye fel is terjesztett. Innen már „csak” másfél év kellett ahhoz, hogy végre megtörténjen az első kapavágás…

 

IMG_9577.jpg

 

1815. július 13-án (8 évvel Tomcsányi első jelentése után…) megérkezett az építési engedély, az egy hónappal korábban megbízott Nuszbeck Mihály kőműves és Bruger Ignác ácsmester végre munkához láthatott. A híd építéséhez 100 köböl terméskövet vettek, amit 2000 szekéren szállítottak Milováról Gyulára. 1816 tavaszára elkészült a szerkezet, 1817 augusztusában, miután kiszedték a töltéseket, kitisztították Körös medrét, ezzel az építkezést befejezték. Nagy nehezen elkészült tehát a gyulai Kapus-híd, ami annak idején Magyarország legnagyobb nyílásmérettel rendelkező kőhídja volt. Az elhúzódó procedúrának aztán majdnem Nuszbeck itta meg a levét, mivel 40%-kal többe került a munka, mint ami az eredeti ajánlatában volt, de két évvel később – Bodoky közbenjárására – a különbözetet is kifizették.

 

IMG_0726.jpg

 

A Kapus-híd első átalakítására 1894-ben került sor, amikor is 40 cm-rel alacsonyabbra vették a kocsiút szintjét, a hidat kiszélesítették, és járdát építettek a két szélére. A kivitelező N. Szabados József gyulai építőmester volt. A hídfőket az 1989–90-es rendszerváltás után építették be, a 2000-es évek elején pedig uniós pályázati támogatás segítségével valósulhatott meg a belváros idegenforgalmi célú rehabilitációja, melynek keretében a Kapus-híd eredeti formájának helyreállítására is sor került. A híd rehabilitációját 2007. április 25-én kezdték el, a 2 ütemben megvalósult felújítást 2009 nyarán fejezték be.

 

IMG_0713.jpg

 

Az utóbbi években a felújítás során beépített, nem szabványos méretű kockakövek azonban kimozdultak, szétmállottak, balesetveszélyessé téve ezáltal a közlekedést a járókelők számára. Idén október 9-én megkezdődött a burkolat cseréje, összesen 650 m2 felület felújítására kerül sor. A kivitelezők november végére ígérik a befejezést, ami reméljük, nem torkollik 8 éves, ezer felvonásos bohózatba, mint annak idején a híd megépítése…

 

 

fotók: gyulaanno.hu, Tóth Ivett

A visitgyula ajánlatai