hu-ro-en

Pomucz tábornok

2016.07.07.

A talán soha sem létezett dollármilliók

 

George_Pomutz.JPG

 

Szép kis karriert futott be a Pomucz (Pomutz) nevű gyulai román kovács, György nevű fia! Az alföldi kisvárosból indulva jutott el előbb Klapka mellé a komáromi erődbe, majd a szabadságharc bukása után az Egyesült Államokba, ahol a polgárháborúban az északiak oldalán harcolva egészen tábornoki rangig vitte.

 

Különös tény, hogy Pomucz György neve a mai napig egyetlen román vagy magyar lexikonban sem szerepel. Ugyan néhány, az 1848-49-es szabadságharccal foglalkozó könyv említi pár sorban a nevét, de több információt lehet megtudni róla az amerikai magyar emigrációt, vagy az Észak-Déli polgárháborút feldolgozó irodalomban.

 

Az USA-ban – Újházy Lászlóval, akit valószínűleg Komáromban ismert meg, hiszen együtt harcoltak – városalapításba fogtak, Iowa államban Újbuda néven hoztak létre települést. A terv az volt, hogy a magyar emigránsok itt fognak letelepedni Kossuth Lajossal együtt, de amikor St. Louis-ban felkeresték az államférfit, az teljesen elutasítóan nyilatkozott, esze ágában sem volt odaköltözni.

 

New Buda (Újbuda) volt az első olyan város az Államokban, amit a forradalom után kivándorolt magyarok alapítottak, egészen pontosan itt:


 

1855-ben, már amerikai állampolgárként élte életét, 1861-re megszervezte a 15. Iowai Önkéntes Gyalogezredet, ahol 1864-re egészen ezredesi címig jutott. Megsebesült a shiloh-i csatában, ő vezette a rohamot Atlanta ostrománál. Katonai érdemei elismeréseképp címzetes dandártábornoki címet kapott.

 

Aztán jött az újabb fordulat, az Egyesült Államok konzuljává nevezték ki, és Szentpétervárra küldték, ahol is nagy szerepet játszott abban (már főkonzulként), hogy az USA – tegyük hozzá potom pénzért – meg tudta vásárolni Alaszkát Oroszországtól.

 

Az elnök 1878-ban visszahívta tisztségéből, de ő Oroszországban maradt, ahol nagy szegénységben hunyt el, 1882-ben.

 

Memorial_tablet_Pomutz_Gyrgy.jpg

 

Gyulán emléktábla, szobor, a Pomutz György tér és a Pomucz tábornok utca is őrzi emlékét:

 

 

 

A nevéhez fűződik egy szinte hihetetlen sztori is, ami nemhogy a helyi, de a világsajtóban is meglehetősen nagy port kavart. A történetről a Békésmegyei közlöny 1905-ös második félévi számából tudhatunk meg többet:

 

A Pomucz milliók.

 

Ismét kiéért a 60 milliós örökség.

 

Szinte az unalomig ismert ez a 60 milliós örökségi mese, amelyben az amerikai nagybácsi szerepét bizonyos néhai Pomucz tábornok, a szerencsés örökös pedig Lőkösházi Ferenc volt gyulai, jelenleg pedig nagyváradi törvényszéki szolga. Többször irtunk erről a mesés örökségről, amely egykor már 600 szivarig redukálódott le.

 

Most újra kisért a fantasztikus örökségi mese. De ezúttal olyasmiről regél a hír, mintha nemcsak a holdban szerepelnének a milliós örökhagyó nagybácsik. A tengeren túlról is ugyanis arról érkezik híradás, hogy Pomucz György tábornok tényleg milliomos volt, örökös nélkül halt el és nem végrendelkezett.

 

A fantasztikus örökségről a következő tudósítást kapjuk:

 

A mesés kincsek tulajdonosa Pomucz György tábornok volt, aki a negyvennyolcas szabadságharcot vitézül küzdötte végig s aztán a világosi fegyverletétel után kénytelen volt külföldre menekülni. A tábornok Amerikába vándorolt, hol az Egyesült Államok szolgálatában fényes előmenetelre tett szert, nemsokára mint amerikai katonai ataché Pétervárott telepedett le. Innen azután ismét Amerikába ment vissza, a hol vagyonát annyira gyarapította, hogy az — a leltár szerint — elhalálozás után hatvan millió koronát tett ki.

 

A legutóbbi években Pomucz — aki agglegény maradt — betegeskedni kezdett és nemsokára meg is halt. A gazdátlanul maradt nagy vagyonról az Egyesült Államok konzulátusa közhirrététel által értesítette az Amerikába vándorolt tábornok magyarországi rokonait. Így jutott el a hír Nagyváradra is, a hol az elhunytnak legközelebbi rokona tartózkodik Lökösházy Ferenc törvényszéki szolga személyében.

 

Lökösházy a gyulai törvényszéken volt szolgálatban pár év előtt. Itt is nősült meg; Deák Malvint vette el feleségül. Deák Malvin Pomucz tábornok testvérének édes leánya; igy került Lökösházy rokonságba az elhunyt milliomossal. Lökösházy feleségének összes vagyonát saját nevére iratta a gyulai közjegyző előtt, ugy, hogy most felesége nevében ő lépett fel az örökség elnyerése végett.

 

Ugyancsak Gyuláról származott Amerikába Vajó Sándor református lelkész, aki az egyik magyar református egyházközségnek lelkésze jelenleg. Mint jó ismerőst őt kérte föl Lökösházy, hogy az örökség elnyerésére tegye meg a kellő lépéseket. Ez meg is történt. Lökösházy beküldte felesége családjának anyakönyvi kivonatait, a miből kétségtelenül megállapítható, hogy a mesés kincsek legközelebbi örököse az elhunyt milliomos legközelebbi rokona: Lökösházy Ferencné. Tegnap előtt megjött a levél Vajó Sándor lelkésztől Lőkösházyhoz, melyben megírta a lelkész, hogy az okmányokat már beterjesztette a hatósághoz.

 

Természetes, hogy a szerencsés törvényszéki szolga, ha módjában állana, azonnal Amerikába utazna, hogy személyesen tegye meg a lépéseket az örökség megszerzésére. Ebben azonban az a körülmény akadályozza meg, hogy nincs útiköltsége. Lökösházy tehát most vállalkozót keres, aki megfelelő haszon kilátásba helyezése mellett előlegezné neki az útiköltséget. Lökösházy örökségéről külünben már régebben irtunk, de annak idején megakadtak a tárgyalások. Most ugy látszik, újra komolyabb fordulatot vett a dolog.

 

Forrás: library hungaricana

 

És mit gondolnak? Előkerültek a milliók? Naná, hogy soha sem…

 

Kép az emléktábláról: wikipedia – Burrows

 

Pomutz arcképe - wikipedia

A visitgyula ajánlatai